Datum uitspraak: 03-12-2018
Nummer uitspraak: 108491
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve beperking. De moeder van de leerling wil haar zoon onderwijs op een reguliere school laten volgen die ook dichter bij huis is. Daarvoor heeft ze de hulp ingeroepen van het samenwerkingsverband. Dat heeft contact opgenomen met een school met een verzoek tot oriëntatie. De school heeft aan dit verzoek geen gehoor gegeven. De moeder richt zich vervolgens tot de Commissie.

Advies van de Commissie
Het verzoek is kennelijk niet-ontvankelijk. 

Toelichting
Ouders moeten hun kind schriftelijk aanmelden bij een school. De moeder heeft de leerling niet aangemeld bij de school. Ook verder heeft er geen contact tussen de moeder en de school plaatsgevonden. Het samenwerkingsverband heeft de school gevraagd om zich te oriënteren of de school een passende onderwijsplek voor de leerling kon zijn. Dit contact tussen het samenwerkingsverband en de school kan niet worden gelijkgesteld met een aanmelding.