Datum uitspraak: 19-07-2016
Nummer uitspraak: 107278
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De leerling in groep 6 van de basisschool vertoont een problematische werkhouding die zijn leerresultaten negatief beinvloedt. De school ziet geen mogelijkheden voor verbetering en neemt contact op met een school voor speciaal basisonderwijs en reserveert een plek voor de leerling. Ook wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs aangevraagd. De ouders vinden dat deze handelwijze neerkomt op verwijdering van de leerling. 

Advies van de Commissie:
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting:
De school heeft de ouders van de leerling een brief gestuurd die niet anders kan worden gelezen dan als het voornemen te bewerkstelligen dat aan de leerling een andere vorm van onderwijs aangeboden zal worden, op een ander niveau, op een andere locatie, met andere leerkrachten en een andere leerlingenpopulatie. Er is dan ook sprake van verwijdering.
Maar omdat de ouders de leerling inmiddels zelf hebben ingeschreven bij de andere school is hun belang aan het verzoek komen te ontvallen.