Datum uitspraak: 01-06-2016
Nummer uitspraak: 107169
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de schooldirecteur hun zoon zonder zwaarwegende redenen heeft geweigerd als leerling. De schooldirecteur heeft naderhand erkend dat er onvoldoende reden was de zoon van klagers niet toe te laten. 
De ouders klagen ook over de houding en wijze van communiceren van de directeur. De directeur heeft dit weersproken.

Advies van de Commissie
De klacht over de weigering is gegrond. De klacht over de houding en wijze van communiceren van de directeur is ongegrond. 

Toelichting
Het is verstandig en zorgvuldig om het voornemen om een leerling te weigeren in een transparante procedure te gieten. In dit geval erkende de schooldirecteur dat zij haar mededeling/advies  te veel had gepresenteerd als een vaststaand besluit.