Datum uitspraak: 05-06-2012
Nummer uitspraak: 105237 - 12.10
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

De PGMR heeft niet ingestemd met het voorgenomen besluit om de functie 'conrector 1' als nieuwe functie op te nemen in het functiebouwwerk. Op het moment dat het bevoegd gezag de PGMR om instemming verzocht, ontbrak relevante informatie. Weliswaar had het bevoegd gezag laten weten wat het verschil is tussen het salaris van een conrector 1 en een conrector 2, maar daarbij is geen overzicht gegeven van de financiële consequenties op de lange termijn. Het bevoegd gezag heeft evenmin onderzocht of er alternatieve oplossingen zijn voor het probleem. Over het takenpakket dat de conrector 1 wordt geacht te verrichten, heeft het bevoegd gezag ter zitting aanvullende informatie verstrekt. Ook bracht het bevoegd gezag eerst ter zitting naar voren dat bij de schoolleiding op drie gymnasia behoefte bestaat aan de conrector 1 functie. Dat was eerder niet duidelijk voor de PGMR.
Al met al komt de Commissie tot de conclusie dat het bevoegd gezag heeft nagelaten om op het moment dat om instemming werd verzocht, voldoende relevante informatie te verstrekken aan de PGMR, waardoor deze op dat moment in redelijkheid zijn instemming aan het voorgenomen besluit heeft kunnen onthouden. Voorts is niet gebleken dat sprake is van bepaalde zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen.

Trefwoorden: