Datum uitspraak: 23-06-2017
Nummer uitspraak: 107598
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De medewerker is als uitzendkracht werkzaam op de school. Zij voelt zich geïntimideerd door het gedrag van de directeur. Volgens de medewerker heeft de directeur tegen haar geschreeuwd, heeft hij met zijn armen gezwaaid en heeft hij met een pen gegooid. De medewerker heeft zich door dat gedrag geïntimideerd en onveilig gevoeld.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.
De Commissie is niet bevoegd ten aanzien van klachten van rechtspositionele aard.

Toelichting
De visies van de medewerker en de directeur over wat er is gebeurd zijn zeer uiteenlopend. De Commissie kan daarom niet vaststellen wat er precies is gebeurd. Het enige dat door de directeur is erkend, is dat hij uit boosheid met een pen heeft gegooid. Het gooien van een pen is echter onvoldoende om de klacht gegrond te kunnen verklaren. De medewerker durfde het niet aan om de directeur duidelijk te maken dat zij moeite had met zijn gedrag. De directeur is zich er daardoor niet bewust van geweest dat de medewerker zich regelmatig door hem geïntimideerd heeft gevoeld. De medewerker heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om met de directeur in gesprek te gaan over zijn gedrag.

Trefwoorden: