Datum uitspraak: 24-05-2004
Nummer uitspraak: 102477
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster was stagiaire aan de school en klaagt erover dat verweerder haar naar de tweede etage van de school heeft meegenomen daar heeft getracht haar in haar nek en op haar mond te zoenen. Verweerder betwist en stelt geconstateerd te hebben dat het ondergoed van klaagster zichtbaar was en hij haar op een rustige plek binnen de school hierop heeft willen wijzen. De Commissie concludeert tot ongegrondheid van de klacht nu zij gelet op de elkaar tegensprekende verklaringen van partijen niet kan vaststellen dat er sprake is geweest van seksuele intimidatie en er voorts geen aanvullende feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan de verklaring van de ene partij meer aannemelijk zou zijn dan die van de andere partij. Het meenemen van klaagster door verweerder naar de tweede etage, zonder zich door een derde te doen vergezellen en haar daar te confronteren met een heikele kwestie als een zichtbare string, kan volgens de Commissie als intimiderend jegens klaagster worden aangemerkt en geeft geen blijk van professioneel handelen. Verweerder had behoren in te schatten dat klaagster hiervan overstuur kon raken en zich geïntimideerd kon voelen. Daarom beveelt de Commissie het bevoegd gezag aan om te bewerkstelligen dat in functionerings- en/of beoordelingsgesprekken met verweerder aandacht aan dit punt wordt besteed en, indien nodig geacht, verweerder coaching aan te bieden. Voorts adviseert de Commissie het bevoegd gezag om een afschrift van dit advies in het personeelsdossier van verweerder op te nemen.
Klacht ongegrond met aanbeveling.