Datum uitspraak: 25-01-2021
Nummer uitspraak: 109061
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De ouderraad van een school klaagt erover dat de directeur zonder overleg met ouderraad het ouderbeleid wil aanpassen, en dat de directeur niet correct met de ouderraad communiceert. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De positie en de taken van een ouderraad zijn niet wettelijk vastgesteld. Het schoolbestuur bepaalt welke taken en werkzaamheden aan de ouderraad worden toebedeeld. In de praktijk behelst dit doorgaans het verrichten van hand- en spandiensten bij excursies, (religieuze) vieringen, de schoolbibliotheek en dergelijke. In dit geval ziet de ouderraad een bredere taak voor zichzelf weggelegd, waaronder het fungeren als gesprekspartner over beleidskwesties. Die taakopvatting wordt terecht niet gedeeld door de directeur en het schoolbestuur. Van onjuiste of onzorgvuldige communicatie van de directeur met (leden van) de ouderraad is niet gebleken.