Datum uitspraak: 28-08-2019
Nummer uitspraak: 108637
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school vraagt  voor een leerling uit groep 2 een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan. De school heeft dat gedaan omdat zij de leerling niet de ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft. De ouders klagen erover dat de school de aanvraag zonder hun toestemming heeft gedaan. Ook menen de ouders dat de school hen niet goed heeft geïnformeerd over de procedure en dat de aanvraag rommelig is verlopen.

Advies van de Commissie
De klachten over de aanvraag en over de informatieverstrekking zijn ongegrond. De klacht dat de aanvraag onzorgvuldig is verlopen, is gegrond.

Toelichting
Op grond van de Wet passend onderwijs kan een schoolbestuur voor een leerling een tlv aanvragen als een school niet langer in staat is om een leerling passend onderwijs te bieden en meent dat de leerling is aangewezen op sbo/so. Als de aanvraag wordt gedaan zonder toestemming van de ouders moet het bestuur voldoen aan de procedurevoorschriften van het betrokken samenwerkingsverband. Dat is gebeurd. 
De school heeft de ouders de procedurevoorschriften per e-mail toegezonden. 
Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring moet het schoolbestuur de juiste stukken indienen. Dat is in eerste instantie niet gebeurd. Daarom is de klacht op dit onderdeel gegrond. Uiteindelijk is de aanvraag goed verlopen.