Datum uitspraak: 18-06-2018
Nummer uitspraak: 108106
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

 

Situatie
Ouders willen hun kind aanmelden bij een vo-school en de moeder maakt een afspraak met de teamleider. Tijdens dit gesprek zegt de teamleider dat de leerling niet zal worden aangenomen omdat hij afkomstig is van het sbo. Ouders dienen hierop een klacht in.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover deze is gericht tegen de wijze waarop de school de inschrijving van de leerling heeft afgehandeld. De klacht is ongegrond voor zover deze is gericht tegen houding en opstelling van de teamleider tijdens het gesprek met de moeder.

Toelichting
Hoewel de school zegt dat het gesprek oriënterend van aard was, moet worden aangenomen dat het tot doel had om de leerling in te schrijven. Door daarbij aan te geven dat de leerling niet kon worden ingeschreven omdat hij van het sbo kwam, terwijl dit geen geldige reden is, heeft de teamleider klachtwaardig gehandeld. Voor het overige is de klacht over bejegening en houding onvoldoende onderbouwd.