Datum uitspraak: 06-11-2018
Nummer uitspraak: 108259
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling volgt onderwijs op een vo-school en de daaraan gekoppelde vooropleiding Dans. De school biedt formeel havo en vwo aan. Voor leerlingen met een vmbo-t advies heeft de school een 'havo-schakelklas'-traject waarin de school de lesstof ook op vmbo-t-niveau aanbiedt. De leerling volgt dit traject. Aan het eind van de brugklas wijst de school de leerling af voor de dansopleiding. Volgens de ouders is dat gebeurd met wisselende argumenten en is de begeleiding voor de reguliere vakken niet adequaat geweest.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Er is sprake van een heterogene brugperiode, waar op verschillende niveaus en op verschillende manieren les wordt gegeven. Niet is gebleken dat dit onvoldoende is geweest. Er is geen sprake geweest van wisselende argumenten bij de afwijzing voor de dansopleiding maar van elkaar aanvullende argumenten die aan de beoordeling ten grondslag liggen.