Datum uitspraak: 28-03-2018
Nummer uitspraak: 107972
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Begin 2017 is de leerling begonnen op de so-school. Alles ging goed tot vlak voor de herfstvakantie van 2017. Ouders voelden zich bedreigd door schoolmedewerkers toen zij buiten het schoolhek aan het wachten waren op hun zoon. Daarna vonden gesprekken plaats tussen de ouders en de school. Ouders dienen klacht in tegen de school over de begeleiding, en de bejegening van hun zoon en van henzelf, over een opgelegde schorsing, over de communicatie en over de informatieverstrekking aan nieuwe scholen. 
Daarna lieten ouders weten dat ze geen vertrouwen meer hadden in de school.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Tot de herfstvakantie waren er geen noemenswaardige problemen. Doordat de ouders geen vertrouwen meer hadden in de school, verliep de communicatie stroef. Ondanks vele gesprekken is het de school niet gelukt het vertrouwen te herstellen. 
De school heeft een begeleidingsplan met de ouders besproken en dit hebben de ouders ondertekend. Hierin staat niet dat de leerling niet vastgepakt mag worden. Het beleid van de school is dat leerlingen niet worden vastgepakt, tenzij dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besproken met de ouders. Op enig moment was het nodig om de leerling vast te pakken.
Over de bejegeningsklacht verschillen de visies van ouders en school. Niet is gebleken dat schoolmedewerkers de ouders hebben bedreigd of niet serieus hebben genomen. 
De school heeft de procedurele regels voor schorsing in acht genomen. Schorsing kon opgelegd worden omdat er sprake was van fysiek geweld. 
Een directeur mag een nieuwe school informatie geven over de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van een leerling die de school verlaat.