Datum uitspraak: 08-11-2018
Nummer uitspraak: 108367
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders klagen over de wijze waarop de school hun dochter begeleidde. Door de school werd alleen nog maar gestraft en tips en adviezen van de ouders werden niet opgepakt. Ook werd door de school niets vastgelegd. Daarnaast klagen de ouders erover dat na een incident van hun dochter op school, door de school is gezegd dat zij niet meer welkom was op school en ouders zelf voor opvang moesten zorgen. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond wat betreft de structurering van de begeleiding en de communicatie op de dag van het incident. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
De school en ouders zijn steeds in gesprek geweest over het aanbod en de begeleiding van de leerling. Daarbij heeft de school gezocht naar de beste aanpak voor de leerling. Ook heeft de school handelingsplannen opgesteld. Maar deze handelingsplannen sluiten in aanpak en uitvoering niet op elkaar aan. Ze lijken vooral opgesteld naar aanleiding van incidenten. De school had de begeleiding van de leerling meer moeten structuren. Mogelijk aan de hand van een ontwikkelingsperspectief omdat de leerling mogelijk ook extra ondersteuning nodig had.
De Commissie heeft niet kunnen vaststellen wat er tussen ouders en school is besproken op de dag van het incident omdat zij elkaar tegenspreken. Daarom kan niet worden vastgesteld of wat er is gezegd en gebeurd gelijk moet worden gesteld met een schorsing. Wel is naar het oordeel van de Commissie de communicatie rondom het incident voor verbetering vatbaar.