Datum uitspraak: 11-04-2018
Nummer uitspraak: 108027
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Aan het begin van het schooljaar heeft de docent een leerling opgedragen om 50 strafregels te schrijven, omdat hij zijn huiswerk niet naar behoren had gemaakt. De sanctie heeft de docent dezelfde dag ingetrokken. De ouders waren het niet eens met het strafregelbeleid en hebben de docent gezegd dat het niet terecht is dat het beleid ook geldt voor dyslectische leerlingen, zoals hun zoon. Na een half jaar heeft de zoon gezegd dat de docent zijn huiswerk nooit nakeek en hem ook geen mondelinge overhoringen gaf. De ouders hebben erover geklaagd dat de docent  hun zoon niet goed heeft begeleid, hem heeft genegeerd en niet naar het huiswerk van hun zoon heeft gekeken.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Over het strafregelbeleid spreekt de Commissie zich niet uit omdat de sanctie is ingetrokken en omdat het beleid inmiddels niet meer bestaat. 
De docent heeft de leerling begeleid en heeft het huiswerk nagekeken. De leerling heeft schriftelijke overhoringen gemaakt. Ook is de docent betrokken geweest bij het opstellen van een begeleidingsplan. 
De schoolleiding wist dat de ouders het niet eens waren met het strafregelbeleid. Ook wist de schoolleiding dat de docent tegen ouders had gezegd dat het dan weinig zinvol was om het huiswerk van de leerling te controleren. 
Het zou goed zijn geweest als de schoolleiding zich aan het begin van het schooljaar had ingespannen om het geschil tussen de docent en ouders over het strafregelbeleid en huiswerk op te lossen. Voor zover de Commissie kan nagaan, is dat toen niet gebeurd.