Datum uitspraak: 02-10-2020
Nummer uitspraak: 109117
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling kampte al langere tijd met psychologische klachten. De leerling was daarom vaak niet in staat om naar school komen. School heeft vanwege toenemend verzuim aanvankelijk thuisonderwijs geboden. Na advies van het samenwerkingsverband is de leerling in overleg op een tussenvoorziening geplaatst. Dit had onvoldoende resultaat. School heeft daarna in overleg met de moeder thuisonderwijs voor de leerling vormgegeven. Daarbij was de intentie van de school terugkeer van de leerling naar klassikaal onderwijs. Volgens de moeder zijn de inspanningen van school van meet af aan onvoldoende geweest.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De begeleiding die school in eerste instantie bood (thuisonderwijs, toetsen op verzoek van de leerling en niet op school), liep goed. School mocht echter, gezien het reguliere klassikale onderwijs dat zij aanbiedt, sturen op terugkeer van de leerling naar school. Niet is vast te stellen dat school onvoldoende ondersteuning heeft geboden toen het verzuim problematisch bleef. School heeft ondanks het verschil van visie met moeder over thuisonderwijs haar best gedaan om onderwijs voor de leerling te blijven verzorgen. De Commissie heeft niet vast kunnen stellen dat de school hierin steken heeft laten vallen.