Datum uitspraak: 30-03-2009
Nummer uitspraak: 140122
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Leerling klaagt over beoordeling van zijn schoolexamen geschiedenis en de wijze waarop zijn bezwaren over de beoordeling zijn afgehandeld door de rector en het bestuur.
De Commissie oordeelt dat de beoordeling van een toets primair een zaak is van de betrokken docenten. De rol van zowel Commissie, directie als bevoegd gezag van een school bij de (controle op de) beoordeling is beperkt tot een marginale beoordeling. Zij dienen in voorkomende gevallen te bekijken of een cijfer volgens een juiste procedure tot stand is gekomen. Dat hebben beide gedaan.
De Commissie is van oordeel dat er weliswaar sprake lijkt te zijn van een strenge toepassing van de normering van het gehele examen, maar dat niet gezegd kan worden dat die evident onredelijk is. Wel zijn er enkele fouten gemaakt rond de afwikkeling van de uitschrijving van de leerling.
De klacht is gedeeltelijk gegrond.

Trefwoorden: