Datum uitspraak: 02-12-2019
Nummer uitspraak: 108736
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een bewoner van een justitiële jeugdinrichting volgde onderwijs op een roc. Nadat zijn verlof door de inrichting was ingetrokken, viel de bewoner terug op het onderwijs van de school die aan de inrichting is verbonden. De bewoner/leerling klaagt erover dat de school hem onderwijs biedt dat niet bij zijn niveau past.

Advies  
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De leerling kon door beslissingen die buiten de school lagen, niet meer de gewenste opleiding op het roc volgen. Doordat de instelling hem de toegang tot een laptop en internet had afgenomen, kon hij ook niet online- of digitaal onderwijs volgen. Dat de leerling daarmee alleen gebruik kon maken van het wettelijke dagprogramma van de instelling en het daarvan deel uitmakende onderwijsaanbod van de school, is de school niet te verwijten. 
De school probeert binnen de mogelijkheden die zij nog heeft, onderwijs te bieden op het niveau van de leerling.