Datum uitspraak: 19-12-2017
Nummer uitspraak: 107753
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een basisschool maakt zich al snel na de start in de kleutergroep zorgen over de ontwikkeling van een leerling. Ouders hebben hierover een andere visie. De leerling wordt overgeplaatst naar een andere groep. De school stelt handelingsplannen op. Uiteindelijk vraagt de school tegen de zin van de ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband wijst dit verzoek af.
De ouders klagen erover dat de school tekort is geschoten in de begeleiding van hun zoon door onjuiste informatie te verspreiden, verslagen achteraf aan te passen, zonder hun toestemming het groeidocument aan het samenwerkingsverband te sturen en hen te hebben misleid bij de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

Oordeel van de Commissie
De klacht over de begeleiding is gegrond voor zover dit ziet op de niet gestructureerde verslaglegging. De klacht is ongegrond voor zover deze betrekking heeft op het doelbewust veranderen van documenten en onderzoeken en het misleiden van klagers

Toelichting
De school heeft onvoldoende vastgelegd welke ondersteuning is gegeven, waardoor niet duidelijk is geworden wanneer en hoe structureel de begeleiding is geweest. Ook zijn de ouders niet meegenomen in de evaluaties van de handelingsplannen.
De Commissie heeft geen aanwijzingen gevonden voor de stelling dat de school doelbewust heeft aangestuurd op het vertrek van de leerling en daarbij verslagen en documenten heeft veranderd.