Datum uitspraak: 11-11-2019
Nummer uitspraak: 108894
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Bij een leerling is sprake van een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis. De leerling heeft enige jaren op basis van een medium arrangement ondersteuning gekregen van een ambulant begeleider. De Commissie van Onderzoek besluit vervolgens om aan de leerling een licht arrangement toe te kennen en geeft daarbij aan dat het arrangement uiteindelijk moet stoppen. Volgens de Commissie van Onderzoek kan de nieuwe school waar de leerling onderwijs volgt zelf de ondersteuning bieden. De ouders kunnen zich niet vinden in dit besluit. Hun zoon heeft nog steeds last van taal-spraakproblemen. Bovendien viel het afschalen van het arrangement samen met de start van hun zoon op de nieuwe school, waardoor alles al nieuw voor hem was.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie kan niet beoordelen of een leerling een arrangement moet krijgen, en zo ja, welk arrangement dat dan moet zijn. Een dergelijke beslissing behoort toe aan een Commissie van Onderzoek. De Commissie toetst het besluit tot afschaling van een arrangement daarom terughoudend. Dit wil zeggen dat de Commissie beoordeelt of de gevolgde procedure zorgvuldig is geweest en of het besluit niet evident onjuist is. Daarvan is niet gebleken. Het besluit is zorgvuldig tot stand gekomen en de ouders zijn geïnformeerd over de onderbouwing van het besluit. Ook als het arrangement wordt stopgezet, moet de school de leerling de begeleiding en ondersteuning bieden die hij nodig heeft.