Datum uitspraak: 25-06-2014
Nummer uitspraak: 106180
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat de school bij de inschrijving van hun dochter weinig interesse in haar voorgeschiedenis heeft getoond, dat leerkrachten haar onheus hebben bejegend en dat de school een oplossing heeft tegengewerkt en in plaats daarvan een AMK-melding heeft gedaan. Gebleken is dat de directeur onderzoek heeft gedaan bij scholen die de leerling eerder bezocht en dat een uitgebreid intakegesprek heeft plaatsgevonden. Dit onderdeel van de klacht is daarom ongegrond. De klacht dat docenten de leerling onheus bejegend hadden, is door klagers niet onderbouwd en door verweerder weersproken. Dit klachtonderdeel is eveneens ongegrond. De school heeft de bevoegdheid om een melding te doen bij het AMK als de school zorgen heeft over de situatie van een leerling. Het enkele feit dat een school een melding doet, is in beginsel niet klachtwaardig tenzij op voorhand evident is dat er niets aan de hand was of is en de melding ten onrechte of op onjuiste gronden is gedaan. Op grond van de voorgeschiedenis van de leerling is alleszins te begrijpen is dat verweerder heeft besloten tot het doen van een AMK-melding. Verweerder is benaderd door twee scholen. In die gesprekken heeft verweerder verslag gedaan van de stand van zaken. Daarbij heeft verweerder de voorgeschiedenis van de leerling gemeld en de AMK-melding. Een weergave van de feiten is geen actieve tegenwerking. Ook is niet gebleken dat verweerder op andere wijze actief heeft tegengewerkt. Dit onderdeel van de klacht is eveneens ongegrond.