Datum uitspraak: 14-11-2012
Nummer uitspraak: 105465
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers klagen erover dat de school jegens klagers zoon is tekortgeschoten in het bieden van begeleiding, kwaliteit en zorgvuldigheid en dat over klagers insinuerende opmerkingen zijn gemaakt.
De zoon van klagers heeft problemen met zijn gezondheid, hij heeft een progressief ziektebeeld. Hij is eind 2011 als leerling aangemeld bij A. Deze school heeft hij vervolgens tot de zomervakantie 2011 bezocht. Hierna is hij overgestapt naar een andere school.
De Commissie is van oordeel dat de aansluiting op de vorige school beter had gekund en dat dit met name school A is aan te rekenen. Voorts is gebleken dat de communicatie tussen de school en klagers te wensen heeft overgelaten.
De school is klagers tegemoet gekomen voor wat betreft de plaatsing van de zoon in een bepaalde klas, maar de school had hierin dienen te vertrouwen op de eigen expertise en plaatsing naar eigen wens moeten doorzetten. In dat geval was een meer op klagers zoon toegespitst onderwijsprogramma van toepassing geweest, zij het dat daarbij wel - ook - maatwerk aan de orde zou moeten zijn. De school heeft geen maatwerk geboden daar waar dit in de gegeven omstandigheden wel gevraagd werd. Dat in het dossier van school insinuerende opmerkingen over klagers zijn gemaakt is de Commissie niet gebleken. De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op het door de school jegens klagers zoon tekortgeschoten zijn in het bieden van begeleiding, kwaliteit en zorgvuldigheid en ongegrond voor zover de klacht er tegen is gericht dat in documenten van de school over klagers insinuerende opmerkingen zijn gemaakt.