Datum uitspraak: 21-11-2018
Nummer uitspraak: 108262
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft gedragsproblemen. Daarvoor heeft de school een time-out regeling voor de leerling opgesteld. Als de leerling hiervan gebruik wil maken bij een les van een invalleerdocent, staat deze docent dat niet toe. Daarop escaleert de situatie. Door de problemen op school willen de ouders de leerling op een andere school inschrijven. De plaatsing op de andere school leidt ertoe dat de leerling geplaatst wordt op een OPDC, en dit voor langere tijd dan ouders was voorgehouden. 

Advies van de Commissie
De klacht over het toepassen van de time-out is gegrond, de klacht over de gang van zaken rond de plaatsing op het OPDC is ongegrond.  

Toelichting
Bij de time-out had de school vastgelegd dat de leerling hiervan gebruik kon maken. De docent was invaller en had deze informatie niet gelezen. Dat is de school te verwijten.
De plaatsing op de andere school gebeurde onder regie van die school. Dat hieruit voortvloeide dat de leerling op het OPDC moest worden geplaatst, kan de oorspronkelijke school van de leerling niet worden verweten.