Datum uitspraak: 29-09-2020
Nummer uitspraak: 109314
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een moeder klaagt over het besluit van de school tot invoering van het vijf-gelijke-dagen-model. Daardoor sluiten de schooltijden van haar zoon niet meer aan bij de schooltijden van haar andere zoon, die op een andere school zit.  Als gevolg daarvan ontstaan problemen met opvang en vervoer. Ook vindt moeder dat de periode tussen het definitieve besluit en de datum waarop de nieuwe lestijden in gaan, te kort is om een oplossing te vinden voor het vervoers- en opvangprobleem.

Advies van de Commissie
De klacht over het besluit tot wijziging van de schooltijden is ongegrond. De klacht over de termijn tussen het besluit en de ingangsdatum is gegrond.

Toelichting
Het besluit tot wijziging van de schooltijden kan de Commissie alleen marginaal toetsen. De Commissie stelt vast dat er een ouderraadpleging heeft plaatsgevonden en dat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de wijziging. Daarmee is de procedure correct doorlopen.
Voor de wijziging van vervoer of opvang is moeder afhankelijk van de wachttijden van externe partijen. Bovendien zijn die partijen in de zomervakantie moeilijk bereikbaar. Daarom vindt de Commissie dat de school een ruimere invoeringstermijn had moeten hanteren.  

Trefwoorden: