Datum uitspraak: 05-12-2017
Nummer uitspraak: 107828
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft een 1 gekregen voor zijn toets, omdat hij zijn telefoon bij zich had. De toets telt mee voor het overgangscijfer van 3 mavo naar 4 mavo. Het overgangscijfer 3 mavo telt mee in het schoolexamencijfer en daarmee in het eindexamencijfer. De moeder van de leerling stelt dat de school de 1 niet had mogen geven en dat de rector-bestuurder de klacht hierover op onjuiste wijze heeft opgepakt.

Advies van de Commissie
De Commissie is niet bevoegd t.a.v. de klacht over de docent. De klacht over de klachtafhandeling door de rector-bestuurder is gegrond.
De Commissie adviseert het bevoegd gezag de klacht alsnog aan te merken als een beroep in de zin van de Examenregeling.

Toelichting
Het cijfer van de toets telt mee in het eindexamencijfer. Daardoor is het examenreglement van toepassing op de toets. De school heeft dit reglement niet gevolgd. Het is niet aan de klachtencommissie om te beoordelen of de docent al dan niet terecht een 1 heeft gegeven voor de toets. Daarvoor kent de Examenregeling immers een andere procedure, te weten beroep bij de Commissie van Beroep. De Commissie zal zich daarom niet bevoegd verklaren te oordelen over de klacht tegen de docent.
De klacht over de wijze waarop de rector-bestuurder de klacht heeft afgehandeld, is gegrond omdat hij de klacht had moeten aanmerken als een beroep bij de Commissie van Beroep voor de examens.