Datum uitspraak: 25-06-2021
Nummer uitspraak: 109691
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Vanwege de coronapandemie besloot het kabinet op 14 december 2020 dat de scholen met ingang van 16 december 2020 dicht gingen en dat het onderwijs (online) op afstand moest worden verzorgd. De scholen bleven open voor noodopvang en kwetsbare leerlingen. De ouders klagen erover dat de school van hun zoon besloot om groep 8 naar school te laten gaan tijdens de lockdown. Volgens de ouders is dit in strijd met het landelijke beleid van de overheid dat als doel heeft de pandemie te bestrijden. Volgens de ouders was geen sprake van een groep kwetsbare leerlingen. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond. 

Toelichting
Ten behoeve van de opening van scholen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een servicedocument opgesteld. In het servicedocument staat samengevat dat de school gesloten is, tenzij sprake is van een kwetsbare leerling of noodopvang. De school heeft niet gemotiveerd waarom in deze groep 8 sprake was van een van deze uitzonderingen. De Commissie begrijpt de wens van de school om een goede afsluiting voor de leerlingen van hun basisschoolperiode te verzorgen. Echter, niet is gebleken dat de aangedragen redenen vallen onder de uitzonderingen genoemd in het servicedocument. Daarom is de beslissing om de school te openen voor groep 8 onvoldoende gemotiveerd. 

Trefwoorden: