Datum uitspraak: 03-07-2020
Nummer uitspraak: 109100
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit sinds enkele jaren in de kleuterklas van een vrije school. Haar twee jaar oudere broer zit op een andere vrije school, behorend tot hetzelfde schoolbestuur. De ouders hebben hun dochter destijds ook op die school aangemeld, maar daar was op dat moment geen plek voor haar. Sindsdien staat zij op de wachtlijst. De ouders klagen erover dat de school heeft toegezegd dat hun dochter met ingang van het huidige schooljaar (2019-2020) toegelaten zou worden tot klas 1 (klas 1 volgt op de kleuterklas). Toch heeft de school haar niet toegelaten, omdat de huidige school van de leerling had besloten dat zij nog een jaar in de kleuterklas moest doorbrengen. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Er is tussen de school en de ouders veel miscommunicatie geweest. De opmerking van de aannamecoördinator dat er een plek in de eerste klas beschikbaar kwam, heeft wellicht bepaalde verwachtingen gewekt bij klagers. Maar er is niet gebleken van een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging dat de leerling daadwerkelijk in klas 1 zou worden geplaatst. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij heeft gehandeld conform het eigen aannamebeleid. De school mocht zich daarbij voegen naar het oordeel van de huidige school dat de leerling nog een jaar moest kleuteren.