Datum uitspraak: 05-10-2010
Nummer uitspraak: 104735
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De docentenvergadering heeft besloten een leerling niet te bevorderen naar 6 vwo. Volgens de leerling is onvoldoende rekening gehouden met haar persoonlijke omstandigheden en is zij ongelijk behandeld nu een andere leerling met meer onvoldoendes wel is bevorderd. De Commissie toetst een klacht over bevordering marginaal. Dat betekent dat de Commissie kijkt of de procedure correct is gevolgd en of de school de beslissing in redelijkheid heeft kunnen nemen. De bevorderingsregelingen van de school bevatten criteria voor directe bevordering op grond van de rapportcijfers, via een bespreekronde op de docentenvergadering, een revisieregeling en een hardheidsclausule. Het is een adequate en ook niet ongebruikelijke regeling. De procedure is bij klaagster correct gevolgd, waarbij ook haar persoonlijke omstandigheden zijn meegewogen. De andere leerling is op grond van de hardheidsclausule op de docentenvergadering besproken. Nu er daarmee sprake was van ongelijke gevallen en verschillende procedures, kan niet worden staande gehouden dat klaagster ten onrechte anders is behandeld. De klacht is ongegrond.