Datum uitspraak: 07-05-2018
Nummer uitspraak: 108053
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school biedt het vak Chinese taal en cultuur aan als keuzevak. De school biedt het vak in de bovenbouw vwo; als profielvak in de profielen cultuur & maatschappij en economie & maatschappij en als keuzevak in het vrije deel.
Een vader vindt dat zijn zoon het vak op grond van de wet ook zou moeten kunnen volgen als tweede moderne taal in het gemeenschappelijk deel van de profielen. De school bestrijdt dat.
Daarnaast heeft de school het verzoek om vrijstelling voor het volgen van een tweede moderne taal niet ingewilligd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het is niet aan de Commissie om een dwingende uitleg te geven aan wetsbepalingen. Omdat de klacht voorligt zegt zij er - zeer marginaal - wel iets over.
Het bewuste wetsartikel kan ruimte bieden voor verschillende uitleg. Gezien de beleidsvrijheid die een school heeft bij het vormgeven van het onderwijsprogramma, komt de redenering van de school niet onredelijk voor. Ook omdat andere scholen deze redenering aanhouden en het niet is gebleken dat de onderwijsinspectie dit niet goedkeurt.
De school heeft gezien de resultaten van de leerling en de indrukken van de docenten in redelijkheid kunnen beslissen, geen vrijstelling te verlenen voor het moeten volgen van een tweede moderne taal.​