Datum uitspraak: 30-10-2020
Nummer uitspraak: 109278
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is vier jaar geworden in de periode dat de basisscholen vanwege de landelijke coronamaatregelen alleen online onderwijs konden geven. Na het besluit van het kabinet dat de scholen op 8 mei 2020 weer open zouden gaan, maakten de leerkrachten zich zorgen over hun veiligheid en die van hun familieleden in de risicogroep. De leerkrachten zouden zich bij nieuwe leerlingen niet kunnen houden aan de afstandsrichtlijnen. Een aantal leerkrachten zou niet op school gaan werken als zij ook nieuwe leerlingen moesten opvangen. De directeur heeft daarop besloten de jonge leerlingen niet meteen toe te laten, maar te wachten op een evaluatie en nieuwe maatregelen die begin juni werden verwacht. 
De ouders vinden dat een vierjarige recht heeft op onderwijs en dat de school dat recht niet mag inperken en de leerling moest toelaten.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Vierjarigen hebben een recht op onderwijs. De uitbraak van Covid-19 en daarop volgende maatregelen maakten echter dat er sprake was van een noodsituatie, waarbij de school en het schoolbestuur ook rekening moesten houden met de belangen van de leerkrachten en de schoolorganisatie. Vierjarige leerlingen hebben meer begeleiding en fysieke aandacht nodig. Leerkrachten in de risicogroep hadden de keuze vrijgesteld te worden van werk op de school. Het is in die uitzonderlijke omstandigheden goed te begrijpen dat de directeur een beslissing heeft genomen om tijdelijk geen vierjarigen toe te laten, waarmee werd beoogd een zo groot mogelijke groep leerlingen onderwijs te (blijven) geven. 

Trefwoorden: