Datum uitspraak: 11-12-2019
Nummer uitspraak: 108960
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De derdejaars studente verpleegkunde mbo 4 had te veel onvoldoendes voor beroepsspecifieke vakken om over te gaan naar het vierde leerjaar. De mentor heeft met de studente afgesproken dat de studente een toets mocht overdoen als haar werkstuk voldoende zou zijn. De studente kon overgaan naar het vierde leerjaar met een voldoende werkstuk en een voldoende voor een herkansing. Het werkstuk was onvoldoende, omdat wetenschappelijke onderbouwing ontbrak. De studente mocht het werkstuk verbeteren. Het verbeterde werkstuk is afgekeurd, omdat bronvermelding ontbrak. De studente is blijven zitten in het derde leerjaar.  

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Vooraf moet duidelijk zijn wat de regels voor beoordeling van een werkstuk zijn. Bij het verstrekken van de opdracht voor het werkstuk is niet vermeld dat het werkstuk afgekeurd zou worden als bronvermelding ontbrak. Het werkstuk is toch afgekeurd, omdat bronvermelding ontbrak. De procedure voor de totstandkoming van de beoordeling is daarom onzorgvuldig geweest.