Datum uitspraak: 15-03-2021
Nummer uitspraak: 109514
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in groep 2 in een combinatiegroep 1/2. De ouders willen graag dat de school de leerling vervroegd bevordert naar groep 3. De school geeft aan dit niet nodig te vinden, omdat de leerling in groep 2 nog genoeg uitdaging krijgt. Ouders dienen over het niet vervroegd bevorderen een klacht in. Zij stellen dat de leerling voorloopt en dat uit onderzoek blijkt dat de leerling hoogbegaafd is.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school gaat pas over tot vervroegde bevordering van een leerling als alle mogelijkheden in de bestaande groep uitputtend zijn benut. Daarvan is in dit geval nog geen sprake. De leerling krijgt verdieping en verrijking aangeboden. Verder krijgt de leerling stof uit groep 3 aangeboden. Ook is de groep leerlingen waar de leerling onderdeel van uitmaakt bovengemiddeld intelligent. De school heeft de beslissing om de leerling niet te bevorderen zorgvuldig genomen.