Datum uitspraak: 19-11-2019
Nummer uitspraak: 108875
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling volgt na het behalen van het mavo-diploma de havo.
Al snel blijken haar resultaten onvoldoende. Er volgt overleg waarin de school en de moeder afspraken maken. Maar de leerling blijft aan het eind van het schooljaar zitten.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Uit niets blijkt dat de school een garantie heeft gegeven dat de leerling zou overgaan. De school is de afspraken met de moeder wel nagekomen, maar deze hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.
De school heeft niet goed gehandeld in de communicatie rond het niet overgaan van de leerling, maar dit is niet zo ernstig dat de klacht daardoor gegrond is.