Datum uitspraak: 04-01-2021
Nummer uitspraak: 109484
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit in 4 vwo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 5 vwo. Ouders dienen daarover een klacht in. Zij stellen dat het melden van diverse misstanden heeft geleid tot het besluit. Ook vinden zij dat de school geen rekening heeft gehouden met de coronacrisis.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school had al voor de coronacrisis zorgen over de leerling en heeft hem daarin begeleiding geboden. Op zijn eerste rapport had hij voor vier vakken onvoldoendes. Die cijfers heeft hij gedurende het jaar enigszins opgehaald, maar op zijn eindrapport had de leerling nog vijf tekortpunten. Omdat bij de school twijfel bestond of de leerling het volgende schooljaar succesvol zou doorlopen, heeft de leerling tijdens de zogenoemde maatwerkweek extra lessen gevolgd en formatieve toetsen gemaakt. Na afloop daarvan hebben de docenten besloten de leerling niet te bevorderen. Dit besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen en de school heeft dat in redelijkheid kunnen nemen.
De stelling van ouders dat de school opzettelijk en met voorbedachte rade heeft gehandeld naar het besluit toe om de leerling niet te bevorderen is onvoldoende onderbouwd en daardoor niet aannemelijk geworden.