Datum uitspraak: 03-07-2020
Nummer uitspraak: 109238
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling zit sinds enkele jaren in de kleuterklas van een vrije school. De school heeft besloten dat de leerling ook het komende schooljaar in de kleuterklas moet doorbrengen. Dat betekent dat de leerling voor het vijfde jaar in de kleuterklas zit. De ouders van de leerling zijn het daar niet mee eens en stellen dat hun dochter eraan toe is om door te stromen naar klas 1 (klas 1 volgt op de kleuterklas). Zij vinden dat de school niet duidelijk heeft gemaakt waarom dat niet kan.  

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De beslissing van de school steunt op diverse objectieve gegevens: leerrijpheidsonderzoek, rekendiagnostisch onderzoek en taalanalyse. Uit deze informatie blijkt dat de ontwikkeling van de leerling met name op de didactische gebieden taal en rekenen danig achterblijft. De beslissing dat de leerling nog niet toe is aan klas 1 is redelijk en niet onbegrijpelijk, ook al heeft dat - gezien het grote leeftijdsverschil met klasgenoten - het onwenselijke gevolg dat dat zij voor het vijfde jaar in de kleuterklas zit. Wel was het beter geweest als de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart had gebracht door middel van een ontwikkelingsperspectief, ook gelet op de grote verschillen tussen de visie van de ouders en de visie van de school.