Datum uitspraak: 02-10-2020
Nummer uitspraak: 109202
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben twee zonen op school. Zij klagen erover dat de school hen ongelijk behandelt en discrimineert. Zo was een zoon verplicht om deel te nemen aan een excursie naar een kerk en mocht hij niet meedoen met de gymles omdat hij zijn huiswerk niet had gemaakt. Ook heeft de school de leerplichtambtenaar ingeschakeld, ondanks tussen de ouders en school gemaakte afspraken over verzuim. 

Advies van de Commissie
De klacht is op alle onderdelen ongegrond. 

Toelichting
Wat betreft de excursie naar de kerk heeft de school correct en zorgvuldig gehandeld. De leerling is niet gedwongen om mee te gaan. Dat de school hem het nut en doel van de excursie heeft uitgelegd, kan niet worden gezien als dwang. 
De straf die stond op het niet maken van het huiswerk voor de Koranles was van tevoren bij de leerlingen bekend. Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de verhouding tussen de overtreding en de straf, maar de school heeft haar eigen beleid niet overtreden. 
Een school is wettelijk verplicht om melding te doen bij de leerplichtambtenaar indien een leerling gedurende een periode van vier weken zestien uur (of meer) ongeoorloofd afwezig is. Daarvan was in dit geval ook sprake. Anders dan de ouders stellen heeft de school hierin geen keuzevrijheid.