Datum uitspraak: 04-09-2019
Nummer uitspraak: 108772
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Twee leerlingen in de kleutergroepen hebben volgens hun moeder een erfelijke aandoening die maakt dat zij bij temperaturen lager dan 18 graden lichamelijke kwalen krijgen. Hierdoor zijn zij een groot deel van het schooljaar afwezig. De moeder wil dat de school thuisonderwijs voor de kinderen regelt door het aankopen van een onderwijspakket bij IVIO. De school weigert dit. Zij wil (eerst) aanpassingen doen om te bezien of de school de kinderen wel onderwijs kan bieden.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft gedaan wat van haar verwacht mocht worden. Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat kinderen onderwijs volgen op een school. Als kinderen een beperking hebben, moet een school onderzoek doen naar de belemmerende en bevorderende factoren van de kinderen zodat de juiste begeleiding kan worden gegeven. De school heeft dit willen doen, maar heeft van de moeder te weinig informatie gekregen over de aandoening en de implicaties daarvan voor het onderwijs. Het had op de weg van de moeder gelegen, en dat ligt het nog steeds, om de benodigde informatie te verstrekken.