Datum uitspraak: 30-10-2017
Nummer uitspraak: 107659
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is gestart in groep 3 van de basisschool met een ontwikkelingsvoorsprong. De ouders van de leerling klagen erover dat de school niet heeft gezien dat sprake was van onderpresteren en van een terugval in prestaties. Daardoor is het schooladvies volgens de ouders te laag uitgepakt.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft ontkend dat sprake was van onderpresteren en van een terugval in prestaties. Uit het dossier blijkt ook niet dat daar wel sprake van was. 
De school heeft wel extra werk aangeboden. Zo heeft de school een speciale leerlijn aangeboden voor intelligente en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs, maar dit heeft voor de leerling niet het gewenste resultaat gehad.