Datum uitspraak: 26-09-2017
Nummer uitspraak: 107723
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wordt in verband gebracht met de diefstal van een fiets. Bij een ernstige aanvaring met de leerlingbegeleider gebruikt hij, tegen de regels in, in school zijn mobiele telefoon. De leerling wordt geschorst in afwachting van verwijdering. De ouders klagen erover dat de school hiertoe is overgegaan, zonder dat gedegen onderzoek is gedaan naar de feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het besluit om hun zoon te schorsen. Daarnaast klagen de ouders erover dat de school hun zoon tijdens de schorsing onvoldoende heeft begeleid en over de begeleiding niet adequaat heeft gecommuniceerd.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De ouders klagen dat aan de schorsing van hun zoon de onterechte beschuldiging van diefstal van een fiets vooraf is gegaan. Voor de school heeft het voorval met de fiets echter geen 
rol gespeeld bij het nemen van de schorsingsbeslissing. De school heeft daartoe besloten vanwege het voorval met de leerlingbegeleider waardoor geen veilige schoolomgeving kan worden gewaarborgd. Bij het besluit is het al langer bestaande (negatieve) gedragspatroon van de leerling betrokken. Niet is gebleken dat de school zich onvoldoende heeft ingezet in de onderwijskundige begeleiding van de leerling.