Datum uitspraak: 08-11-2016
Nummer uitspraak: 107305
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De moeder van een 5-jarige leerling klaagt over de bejegening van haar dochter door de leerkracht bij wie zij het vorige schooljaar in de klas zat. De juf zou het kind hebben achtergesteld bij haar medeleerlingen; zij zou ook opdrachten beneden het niveau hebben gegeven.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De leerling zit inmiddels op een andere school en de leerkracht is met pensioen. Ondanks inspanningen van de bestuurder is het niet gelukt om de klacht in onderling overleg op te lossen. De klaagster kan haar klachten over het optreden van de leerkracht niet nader onderbouwen. Wat wel vaststaat, is niet klachtwaardig omdat het past binnen de pedagogische visie van de school.