Datum uitspraak: 10-03-2020
Nummer uitspraak: 108979
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat hun zoon door de leerkracht en de directeur vaak onterecht wordt beschuldigd van ongewenst gedrag. Zo zou hij twee keer hebben geslagen, terwijl dit niet zo was. Volgens ouders wordt over het ongewenste gedrag gebrekkig gecommuniceerd vanuit de school. 
Daarnaast klagen ouders erover dat de directeur een discriminerende opmerking heeft gemaakt nadat hun zoon op enig moment met een schoen zou hebben geslagen. De directeur heeft in een gesprek hierover een vergelijking met Irak, waar de schoen beledigend kan worden gebruikt, gemaakt. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Een van de gebeurtenissen waar hun zoon van wordt beschuldigd, is mogelijk verjaard. Het is niet vast te stellen wanneer deze gebeurtenis precies heeft plaatsgevonden. De Commissie oordeelt hier niet meer over. 
Partijen hebben tegengestelde visies over wat er gebeurd is en waarvan de leerling dus wordt beschuldigd. Niet is vast komen te staan dat de beschuldigingen van de leerkracht en de directeur onjuist waren. 
De school heeft in overleg met ouders afspraken gemaakt over communicatie. De school heeft elk incident, zoals afgesproken, besproken/meegedeeld aan ouders. De communicatie was dus voldoende. 
Het noemen van Irak was onhandig. Irak is genoemd tijdens een gesprek over het gedrag van de zoon, die al langer gedragsproblemen had volgens de school. In de context van het bewuste gesprek was de opmerking niet discriminerend.  

Trefwoorden: