Datum uitspraak: 04-10-2017
Nummer uitspraak: 107666
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat de school geen zorg heeft gedragen voor een veilige schoolomgeving voor hun kinderen.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft zich ingespannen om er voor te zorgen dat de zoon zich veilig voelt op school. Dat is gebeurd door de zoon te begeleiden in de omgang met de leerling van wie hij last had. Verder is de zoon begeleid in het contact met de medeleerling. Ook zijn er gesprekken gevoerd met beide leerlingen als er iets voorviel tussen hen. Volgens de ouders werkte deze aanpak niet, volgens de school wel. Aangezien de ouders hun klacht niet nader hebben onderbouwd en de school de klacht gemotiveerd heeft betwist, acht de Commissie het aannemelijk dat de aanpak van de school heeft gewerkt.

Trefwoorden: