Datum uitspraak: 24-04-2018
Nummer uitspraak: 108098
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling kan vanwege een laag energieniveau niet het reguliere lesprogramma op school volgen. De school heeft een aangepast programma voor de leerling opgesteld. De school heeft momenten vastgesteld waarop de leerling op school mag komen; hij mag drie vakken volgen. De leerling kan niet voor al deze vakken thuis in het computersysteem van de school werken. De leerling wil dat de school zich flexibeler opstelt, zodat hij naar school kan komen en thuis werken op de momenten dat hij voldoende energie heeft.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Een school is verplicht om te zorgen dat het geboden onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school heeft geen verweer ingediend. Daardoor is het lastig om te beoordelen wat de school daadwerkelijk heeft gedaan, waarom een flexibel rooster niet mogelijk is en waarom de leerling de toegang tot bepaalde lessen wordt geweigerd. Ook lijkt er geen ontwikkelingsperspectief voor de leerling te zijn. Daarom oordeelt de Commissie de klacht gegrond. Zij adviseert het bevoegd gezag van de school om een zo flexibel mogelijk aangepast programma op te stellen. En ervoor te zorgen dat de leerling zoveel als mogelijk kan inloggen op het schoolsysteem zodat hij zoveel mogelijk lessen kan volgen als zijn energieniveau toelaat.