Datum uitspraak: 08-11-2018
Nummer uitspraak: 108417
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is na de mavo naar de havo gegaan. Tijdens het intakegesprek is afgesproken dat de ouders bijles voor Economie en Duits zouden regelen. En dat de school schoolmaatschappelijk werk zou inschakelen. De school heeft tijdens het intakegesprek laten weten dat de leerling niet kon doubleren. 
Omdat de resultaten van de leerling onvoldoende waren, moest zij aan het einde van het schooljaar van school af. De moeder van de leerling klaagt over onvoldoende begeleiding. Ook klaagt zij erover dat de leerling niet mag doubleren.

Advies van de Commissie
De Commissie oordeelt de klacht over de begeleiding gedeeltelijk gegrond. De overige klachten zijn ongegrond.

Toelichting
De leerling heeft, naast de klassikale begeleiding, individuele begeleiding gekregen in de vorm van gesprekken. De verslaglegging van de begeleiding is onvoldoende. Schoolmaatschappelijk werk heeft de school in eerste instantie niet geregeld. Later wel, maar toen heeft de school er niet op toegezien dat de leerling ook echt gebruik maakte van schoolmaatschappelijk werk. Daarom is de klacht over de begeleiding op deze onderdelen gegrond. 
De resultaten van de leerling waren onvoldoende om over te gaan. Het beleid van de school is dat leerlingen die na mavo 4 instromen niet mogen doubleren in 4 havo. De rapportvergadering heeft de leerling besproken en besloten dat er geen reden was om van het beleid af te wijken. De rapportvergadering heeft dit besluit in redelijkheid kunnen nemen gezien het beleid van de school en het gegeven dat de resultaten van de leerling gedurende het gehele schooljaar onvoldoende waren om bevorderd te worden.