Datum uitspraak: 05-10-2018
Nummer uitspraak: 108225
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders klagen erover dat de school hun zoon, die hooggevoelig en vermoedelijk ook dyslectisch is, onvoldoende heeft begeleid. De school had veel eerder onderzoek naar dyslexie moeten inzetten. Voorts klagen ouders erover dat de school het vertrouwen in hen en in hun zoon heeft opgezegd met als gevolg dat ouders gedwongen waren een andere school voor hun kinderen te zoeken. Nadat de school het vertrouwen had opgezegd, heeft het bestuur onvoldoende actie ondernomen. Ook hierover klagen ouders. 

Advies van de Commissie
De klacht over het bieden van onvoldoende begeleiding is gegrond; de klacht over opzeggen van vertrouwen is alleen gegrond voor wat betreft het niet vastleggen van de rol van de vertrouwenspersoon; de klacht over het bestuur is gegrond wat betreft het niet vastleggen van de gesprekken met ouders.  

Toelichting
Een school hoort aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school heeft wel begeleiding ingezet op het lezen, ook om bij het uitblijven van voldoende resultaat een onderzoek naar dyslexie te starten, maar dit traject is om onduidelijke redenen onderbroken. Ook heeft de school ondanks verzoeken daartoe geen contact gelegd met de organisatie die onderzoek naar dyslexie kon doen om te bespreken of de leerling mogelijk toch al voor onderzoek in aanmerking kwam. 
Duidelijk is dat het team heeft aangegeven dat het vertrouwen in ouders is beschadigd en dat de vertrouwenspersoon een dergelijke boodschap aan de ouders heeft overgebracht. Dat ouders hierdoor het gevoel hebben gehad dat in hen het vertrouwen is opgezegd, is gezien de situatie voorstelbaar. Vanwege haar onafhankelijke rol is het handelen van de vertrouwenspersoon niet toe te rekenen aan de school. Het was wel goed geweest als de school de opdracht aan de vertrouwenspersoon had vastgelegd zodat voor betrokkenen duidelijk was welke rol de vertrouwenspersoon vervulde. Niet is gebleken dat de directeur heeft aangestuurd op vertrek van ouders en hun kinderen van school.
Na de gesprekken met de vertrouwenspersoon heeft het bestuur twee gesprekken met de ouders gehad. Ook heeft het bestuur een brief over het vertrek van ouders van school aan de andere ouders van de school gestuurd. Niet gebleken is dat het bestuur onzorgvuldig heeft gehandeld. Wel had het bestuur van de gesprekken met klagers verslagen moeten maken.