Datum uitspraak: 27-08-2018
Nummer uitspraak: 108102
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is afkomstig uit het regulier basisonderwijs en zit inmiddels op het speciaal basisonderwijs. Ouders hebben met een plaatsing op deze school ingestemd omdat zij meenden dat er dan onderzoek zou plaatsvinden naar de ondersteuningsbehoefte van hun zoon, die bovengemiddeld begaafd is. Er heeft op initiatief van de ouders een onderzoek plaatsgevonden. Ouders verwijten de school onzorgvuldig te hebben gehandeld in de begeleiding en willen graag dat de rapportage onderwijsbehoeften uit het dossier van hun zoon wordt verwijderd. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond; klachtonderdeel over de onvolledige rapportage over de onderwijsbehoeften is gegrond.

Toelichting
De school heeft veel gedaan om de leerling passende ondersteuning en begeleiding te bieden. Er zijn regelmatig overlegmomenten met de ouders geweest en er is een ontwikkelingsperspectief opgesteld dat regelmatig is bijgesteld en door de ouders is ondertekend. Omdat het cognitief goed ging met de leerling is het begrijpelijk dat de school in eerste instantie vooral op gedrag heeft gestuurd.
De door de school opgestelde rapportage onderwijsbehoeften acht de Commissie onvolledig omdat de beschrijving van de didactische aanpak door de school ontbreekt. Dit deel van de klacht is dan ook gegrond.