Datum uitspraak: 25-03-2009
Nummer uitspraak: 104030
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De ouders klagen erover dat hun zoon zonder hun medeweten buiten de klas is geplaatst en dat zij niet schriftelijk zijn geïnformeerd over het gedrag van hun zoon.
Volgens de Commissie valt het binnen de pedagogische vrijheid van een leerkracht om corrigerend op te treden. Dat kan zonder toestemming van ouders. In dit geval heeft de leerkracht verschillende corrigerende maatregelen genomen. Het voor korte tijd buiten de klas plaatsten gebeurde alleen dan als andere maatregelen niet meer hielpen. Daarmee heeft de leerkracht naar het oordeel van de Commissie niet onzorgvuldig gehandeld.
Doordat partijen van mening verschillen over de schriftelijke afspraken en die klacht niet nader onderbouwd is, acht de Commissie die klacht eveneens ongegrond.
Dat de directeur onvoldoende actie heeft ondernomen is de Commissie niet gebleken. Er zijn verschillende gesprekken met de ouders gevoerd over de situatie van hun zoon en de directeur heeft meerdere malen getracht om in gesprek te komen met de ouders over het besluit om hun zoon over te plaatsen naar de parallelgroep. Dat de ouders niet op de uitnodiging zijn ingegaan kan de directeur niet worden verweten. De klacht tegen de directeur is ongegrond.
Ook de klacht die de ouders hadden ingediend nadat hun dochter door een klasgenoot was mishandeld heeft de directeur naar het oordeel van de Commissie naar behoren afgehandeld. Er is onderzoek verricht en toen de ouders hierover navraag deden heeft de directeur hen meerdere mogelijkheden geboden om hierover met hem te praten. De ouders zijn het gesprek echter niet aangegaan met de directeur.
De Commissie heeft de klachten ongegrond verklaard en heeft aanbevelingen gedaan over het informeren van ouders  over handelingsplannen en het ontwikkelen van beleid met betrekking tot schriftelijke verslaglegging.