Datum uitspraak: 17-07-2018
Nummer uitspraak: 108207
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling had op één dag een mondeling schoolexamen Duits en een schriftelijk schoolexamen Engels. Doordat het mondelinge schoolexamen Duits van de leerling die voor hem was uitliep, was het voor hem niet mogelijk om zijn schoolexamen Duits voor het schoolexamen Engels af te leggen. Daarnaast waren zijn schoolexamens voor de vakken Economie en Maatschappijwetenschappen onvolledig. De Commissie heeft zich eerder gebogen over een klacht over het niet juist omzetten van schoolexamens in een speciaal dyslexieprogramma voor deze leerling. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Het was raadzaam geweest als de school met het plannen van de schoolexamens op één dag rekening had gehouden met de dyslexie van de leerling. Ook had het op de weg van de school gelegen om te onderzoeken of het niet doorgaan van het schoolexamen Duits weerslag heeft gehad op het schoolexamen Engels. Daarbij had, mede gezien het advies in de vorige klacht, de school de dialoog hierover aan moeten gaan met de leerling en zijn vader.
Gezien de voorgeschiedenis mocht rond de examens van de leerling extra zorgvuldigheid worden verwacht. Aangezien de leerling met twee onvolledige examens is geconfronteerd, zijn deze met onvoldoende zorgvuldigheid opgesteld.