Datum uitspraak: 27-07-2020
Nummer uitspraak: 109073
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen over de onzorgvuldige wijze waarop door de school een schorsingsprocedure is ingezet jegens hun zoon. De ouders hebben op Social Schools moeten lezen dat hun zoon een week niet aanwezig zou zijn op school. Volgens de school was er geen intentie de leerling te schorsen en kon de leerling terugkeren op de school, mits er afspraken gemaakt konden worden met de ouders. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Er was wel sprake van een schorsing, omdat aan de leerling de toegang tot de school is ontzegd. Een school kan een schorsingsmaatregel alleen opleggen met inachtneming van de wettelijke waarborgen. Dat is niet gebeurd. De school had de schorsing schriftelijk bekend moeten maken aan de ouders en de schorsing had ten hoogste één week mogen duren.
Ook is de schorsing niet proportioneel, omdat door de school onvoldoende duidelijk is gemaakt dat de veiligheid op de school in het geding kwam door het gedrag van de leerling.
De voorzieningenrechter heeft twee keer uitgesproken dat de leerling teruggeplaatst moest worden in de eigen klas. De school liet terugplaatsing afhangen van een gespreksmogelijkheid met de ouder. Hierdoor is de belangrijkste opdracht van de voorzieningenrechter onterecht op de achtergrond geraakt. 

Trefwoorden: