Datum uitspraak: 28-08-2019
Nummer uitspraak: 108787
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De directeur heeft een leerling uit 5 vwo voor twee dagen geschorst. De reden hiervoor is dat de leerling zelf heeft bepaald dat ze niet mee wilde doen aan een les geschiedenis. De leerling wilde het tweede deel van een film die in de les werd vertoond niet zien. De moeder heeft tegen de schorsing bezwaar aangetekend. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond.

Toelichting
Gebleken is dat de directeur vooral over is gegaan tot de schorsing omdat hij een gesprek met de moeder wilde voeren over de leerling. De directeur maakte zich al langer zorgen over de leerling. In alle jaren dat de leerling op school zat, was het niet gelukt om de moeder te spreken. 
Alhoewel de Commissie ervan overtuigd is dat de directeur zorgen had en daarover in gesprek wilde, is dat op zichzelf onvoldoende om de leerling te schorsen. De directeur had mogelijk een lichtere straf kunnen opleggen. Niet is gebleken dat de directeur daarover heeft nagedacht. Ook is niet gebleken dat de directeur verschillende belangen heeft afgewogen. Het besluit zelf was onvolledig omdat in het besluit geen bezwaarclausule was opgenomen. Dat had wel gemoeten.