Datum uitspraak: 16-04-2018
Nummer uitspraak: 108032
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling was al eerder geschorst geweest. Enkele dagen voor de nieuwe schorsing had de directeur met de leerling gesproken over een ander voorval. De directeur had de leerling toen gewaarschuwd dat hij bij een volgend incident opnieuw zou worden geschorst. Enkele dagen later was de leerling het niet eens met de keuze van een klasgenoot die als imam voor mocht gaan in gebed. Hij is boos geworden, heeft leerlingen geduwd, heeft gescholden en heeft in de gang met schoenen gegooid. De directeur heeft hem daarna voor vier dagen geschorst.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het gedrag van de leerling was grensoverschrijdend. Een school mag daar tegen optreden. Gezien het feit dat de eerdere schorsing en de waarschuwing onvoldoende effect hebben gehad, heeft de school opnieuw tot een schorsing over mogen gaan. Een schorsing van vier dagen is een forse straf. Gezien de voorgeschiedenis is deze maatregel echter niet buitenproportioneel of evident onzorgvuldig.