Datum uitspraak: 26-10-2009
Nummer uitspraak: 103971
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster lijdt aan een chronische ziekte. In juni 2008 heeft zij haar werkgever meegedeeld dat de werkrelatie met haar leidinggevende ernstig verstoord was. Zij beklaagde zich over het versturen van een e-mail aan haar en over fysiek en anderszins onvoldoende afstand tot haar houden, ook in haar perioden van arbeidsongeschiktheid. Klaagster meent dat de werkgever haar klachten niet zorgvuldig heeft afgehandeld. De klachten zijn later door de werkgever alsnog deels gegrond verklaard. De Commissie beperkt zich tot de vraag of het gedrag van de leidinggevende als seksueel intimiderend is aan te merken en of deze op onbehoorlijke wijze contact heeft onderhouden ten tijde van ziekte van klaagster. Er is gerede twijfel of de leidinggevende zich bewust was van de bijlagen bij de e-mail, daarom is deze in dit geval niet aangemerkt als seksuele intimidatie. De overige feiten waarover geklaagd wordt staan niet vast.
Wat betreft klachtafhandeling door de werkgever: de vertraging was niet van dien aard, dat daardoor van onzorgvuldig handelen kan worden gesproken. De klacht is ongegrond.